Nauczania

Czytania: List do Galacjan 4:1-9; 2 List Piotra 1:1-11

Głoszący: Tomasz Kościsty